Het Jongerenwerk Harderwijk bestaat uit vijf speerpunten en werkt met een gezamenlijke visie op het jeugdwerk. De vijf speerpunten zijn:

  1. Present Werken (op de plekken waar jongeren zijn)
  2. Meidenwerk
  3. Jongerencentrum Talent House
  4. Individuele begeleiding, (o.a. Doorbraak en Werk voor je Toekomst)
  5. Voorlichting

Het team Jongerenwerk bestaat op dit moment uit zes werkers.

Waar we voor gaan (Missie)

Het jongerenwerk helpt Harderwijkse jongeren van 12 tot en met 23 jaar om zich op een positieve manier te ontwikkelen en hun plek te vinden in de samenleving. We richten ons hierin primair op jongeren die een verhoogd risico lopen hierin te ontsporen of al ontspoord zijn en maken gebruik van het netwerk van de jongere zelf en van ander aanbod dat aansluit bij de behoefte van de jongere.

 Waar we voor staan (Visie)

De jongerenwerkers van ZorgDat zijn oprecht geïnteresseerd in jongeren en helpen ze vanuit een betekenisvolle relatie zich positief te ontwikkelen. Hierin hebben ze lef en ambitie, een positieve benadering en zijn ze betrouwbaar. Ze gaan uit van kwaliteiten, maar hebben ook oog voor eventuele belemmeringen.